Groeilening

Krijg de ruimte om te groeien

Bij een Groeilening wordt de aflossing van de lening uitgesteld tot een periode van 3 tot 18 maanden van de totale looptijd. Daarna begin je pas met het maandelijks betalen van de aflossing en rente. Zo krijg je de ruimte om te groeien en jouw eigen ambities te realiseren.

Geschikt voor financiering van bijvoorbeeld

✔ Overname of start onderneming ✔ Groei ✔ Innovatie ✔ Duurzaamheid

Kenmerken van de Groeilening

 • Alleen voor zakelijke geldnemers en vastgoedbeleggers, met name geschikt voor opstartfases
 • Uitgestelde aflossing van minimaal 3 en maximaal 18 maanden
 • Tijdens de periode van uitgestelde aflossing rentebetaling per kwartaal
 • Tijdens de aflossingsperiode een vast maandbedrag
 • Leenbedrag vanaf € 50.000,-
 • Risicoclassificaties 5/5s
 • Looptijd minimaal 6 tot maximaal 78 maanden

Voordelen

 • Voor de geldnemer: je kunt werken aan de gewenste omzetgroei zonder geconfronteerd te worden met een direct ingaande aflossing.
 • Voor de investeerder: je geeft de onderneming de kans haar groeiambitie te realiseren op een verantwoorde wijze en profiteert van een aantrekkelijke rente.

Voor wie?

Voor zakelijke kredietaanvragers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening leent zich voor ondernemingen die bij aanvang van de lening onvoldoende cashflowcapaciteit hebben om direct te starten met aflossing en rentebetaling. De exploitatie van deze ondernemingen voorziet echter wel in voldoende cashflow na een periode van maximaal 18 maanden.

Leendoelen

 • Overname of Opstart onderneming
 • Innovatie
 • Groei
 • Aankoop of verbouwing onroerend goed (voor verhuur)
 • Duurzaamheid

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Zakelijk Vastgoedbelegger (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van jouw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van je en (indien van toepassing) jouw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Jouw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders  
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)  


*Voor het businessplan kun je gebruik maken van een format. Je kunt de formats downloaden via deze pagina.

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing*: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Groeilening aanvragen

Via de onderstaande button kun je een groeilening aanvragen.

Voor vragen over investeringskansen kun je mailen naar [email protected]

Voor vragen over een financieringsaanvraag kun je mailen naar [email protected]