Flexlening

Sleutel aan uw maatwerk financiering

De Flexlening maakt het mogelijk om een combinatie te maken van een annuïtaire lening, aflossingsvrije lening en de groeilening. Maatwerk financiering, afgestemd op jouw situatie en wensen.

Geschikt voor financiering van bijvoorbeeld:

✔ Voorfinanciering voorraden  ✔ Werkkapitaal  ✔ Overbruggingsfinanciering ✔ Projectontwikkeling

Kenmerken van de flexlening

  • Voor zakelijke geldnemers en particuliere vastgoedbeleggers.
  • Combinatie mogelijk van annuïtaire, aflossingsvrije en groeilening.
  • Risicoclassificaties: 1 - 5/5s of NVT.
  • Leenbedrag vanaf € 25.000,-.
  • Looptijd minimaal 6 - maximaal 120 maanden.

Voordelen

  • Voor de geldnemer: maatwerk mogelijk gebaseerd op jouw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening.
  • Voor de investeerder: jouw Succesfee Investeerder wordt gespreid over de looptijd ingehouden en berekend over de investering die op dat moment uitstaat. Bij een vervroegde deelaflossing wordt dus automatisch het bedrag Succesfee Investeerder verlaagd.

Voor wie?

Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Om jouw aanvraag te kunnen beoordelen, vragen wij om de volgende documenten:

Zakelijk Vastgoedbelegger (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van je en (indien van toepassing) jouw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Jouw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders  
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)  


*Voor het businessplan kun je gebruik maken van een format. Je kunt de formats downloaden via deze pagina.

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing*: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Flexlening aanvragen

Via onderstaande button kun je een flexlening aanvragen.

Voor vragen over investeringskansen kun je mailen naar [email protected]

Voor vragen over een financieringsaanvraag kun je mailen naar [email protected]