Over Investeerinhoreca.nl

Investeerinhoreca.nl is een onafhankelijk platform van Geldvoorelkaar.nl, via dit platform komt het hele horecalandschap bij elkaar.

Horecaondernemers die hun financieringsaanvraag indienen bij Investeerinhoreca.nl krijgen ondersteuning bij hun financieringsaanvraag van een externe partij. Investeerinhoreca.nl kan als platform namelijk niet de rol van adviseur vervullen.

Er zijn diverse financieringen gerealiseerd in samenwerking met Geldvoorelkaar.nl. Het platform van een van de grootste en meest ervaren crowdfunders biedt de ultieme gelegenheid om via Investeerinhoreca.nl de juiste investeerder voor jouw financieringstraject te vinden. Als investeerder ben je verzekerd van een goede begeleiding van de horecaondernemer, dit doordat de ondernemer wordt bijgestaan door een adviseur die thuis is in de horeca. 

Contactgegevens

Ben je als horecaondernemer op zoek naar advies over je horecaonderneming, neem dan eenvoudig contact op via: 0900 12 12 123 of [email protected].

Bij vragen over investeringen neem je contact op via: 085 - 2733 465 of [email protected].