Tarieven investeerders

Op deze pagina vindt je de tarieven voor investeerders. Investeerinhoreca.nl is een platform van Geldvoorelkaar.nl welke werkt op basis van no cure, no pay. Dat betekent dat wij alleen kosten in rekening brengen als wij iets voor je kunnen betekenen.

Je kunt het Tarievenblad ook downloaden als PDF.

Op Investeerinhoreca.nl hebben geregistreerde investeerders toegang tot interessante investeringskansen. Investeren kan vanaf € 100,- per keer. Daarmee wordt jouw investering als professionele belegging beschouwd en valt deze buiten AFM-toezicht. Investeerinhoreca.nl adviseert je maximaal 10% van jouw vrij belegbare vermogen te investeren en jouw inleg te spreiden over meerdere projecten.

Service Kosten
Aanmaken van een Mijn account voor doen van investeringen Kosteloos
Notificatieservice (via WhatsApp) Kosteloos
Succesfee (een tot stand gekomen investering) Vanaf 0,425% per jaar looptijd over het investeringsbedrag
Administratie en betalingsverkeer gedurende de looptijd van de lening Kosteloos
In een pitch aangeboden incentives (kortingen, producten of diensten) Kosteloos
Statistieken en informatie over uw investeringsportefeuille Kosteloos

Succesfee

Bij elke succesvol afgeronde investering (d.w.z. het project komt tot stand) brengt Investeerinhoreca.nl een succesfee in rekening, zoals hieronder nader gespecificeerd.

1. Annuïtaire Lening

Voor een Annuïtaire lening betaalt de investeerder eenmalig 0,425% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,975%. De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie Maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de Maandbedragen (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar).

2. Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening

Voor een Groeilening betaalt de investeerder eenmalig 0,425% succesfee per jaar looptijd (deze bestaat uit het aflossingsvrije plus het annuïtaire gedeelte) over de gedane investering, met een maximum van 2,975%. De eerste helft van de succesfee wordt in drie gelijke delen ingehouden op de eerste drie Maandbedragen die aan de investeerder worden overgemaakt na de aflossingsvrije periode. De andere helft van de succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van de Maandbedragen (deze inhoudingen vinden plaats in de eerste maand van elk nieuw leningjaar).

3. Aflossingsvrije Lening

Voor een Aflossingsvrije lening betaalt de investeerder eenmalig 0,425% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een minimum van 0,6375%. De succesfee wordt in één keer tegelijk met het overmaken van het investeringsbedrag door de investeerder voldaan.

4. Flexlening

investering, met een maximum van 2,975% (7 jaar). De succesfee wordt verspreid over de looptijd ingehouden op de uitbetaling van alle maandbedragen. Bij leningen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaal je derhalve na 7 jaar geen succesfee meer.

5. (Duurzame) Vastgoedlening

Voor een Vastgoedlening betaalt de investeerder 0,425% succesfee per jaar looptijd over de gedane investering, met een maximum van 2,975% (7 jaar). De succesfee wordt gedurende de gehele looptijd gespreid ingehouden op de uitbetaling van alle Maandbedragen. Bij leningen met een looptijd van meer dan 7 jaar, betaal je derhalve na 7 jaar geen succesfee meer.

Bij de (Duurzame) Vastgoedlening zijn deelaflossingen van minimaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom 1x per jaar boetevrij toegestaan. Bij een deelaflossing verbetert de Loan-to-Value voor jou, doordat de uitstaande schuld lager wordt ten opzichte van de waarde van het vastgoedobject. Jouw succesfee wordt berekend over de nog uitstaande schuld, waardoor jouw rendement onveranderd blijft.

Voorbeeld

Per jaar betaal je 0,425% succesfee (d.w.z. 0,035% per maand). In maand 24 wordt 25% van de oorspronkelijke hoofdsom door de Geldnemer afgelost. Vanaf maand 25 betaal je 0,035% over 75% van uw initiële investeringsbedrag, tot het moment dat er een eventuele volgende deelaflossing plaatsvindt.

N.B. Voor alle leenvormen geldt: indien er een defaultsituatie (betaalproblemen) ontstaat, zal vanaf dat moment geen succesfee meer worden ingehouden.

Rente en aflossing

De uitbetaling van rente en aflossing is per leenvorm anders. De eerste uitbetaling per lening vindt 6 tot 8 weken na totstandkoming van die lening plaats. De uitbetalingen van jouw investeringen worden voor je gebundeld in een tweewekelijkse verzamelbetaling (met specificatie per email). Voor een volledig overzicht van al jouw investeringen en de bijbehorende betaalschema’s kun je jouw eigen omgeving Mijn Investeerinhoreca.nl raadplegen.

1. Annuïtaire Lening

Gedurende de volledige looptijd van de lening ontvangt de investeerder elke maand een vast Maandbedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. De eerste aflossing vindt 6 tot 8 weken na de totstandkoming van het project plaats. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald. Bij een vervroegde algehele aflossing door de Geldnemer ontvang je ter compensatie 10 maanden rente.

2. Groeilening - de uitgestelde annuïtaire lening

Gedurende de aflossingsvrije periode van de lening ontvangt de investeerder slechts rente. Deze rente wordt per kwartaal uitgekeerd. Gedurende de annuïtaire aflossingsperiode die daarop volgt, ontvangt de investeerder elke maand een vast Maandbedrag, opgebouwd uit een deel rente en een deel aflossing. Aan het einde van de looptijd zijn de volledige aflossing en rente betaald. Bij een vervroegde algehele aflossing door de Geldnemer ontvang je ter compensatie 10 maanden rente.

3. Aflossingsvrije Lening

Aan het einde van de looptijd van de lening wordt het investeringsbedrag in één keer terugbetaald (de aflossing). Gedurende de looptijd ontvangt de investeerder uitsluitend rente:

  • Bij een looptijd tot en met 12 maanden wordt de rente uitbetaald aan het einde van de looptijd;
  • Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden vindt de eerste rentebetaling na 12 maanden plaats en de overige rente wordt aan het einde van de looptijd betaald;
  • Bij een looptijd van meer dan 18 maanden wordt de rente per kwartaal uitbetaald.
  • Bij een vervroegde algehele aflossing door de Geldnemer ontvang je ter compensatie 10 maanden rente.

4. Flexlening

Omdat een Flexlening een combinatie is van verschillende leenvormen, zullen de afspraken over betaling van rente en aflossing per project verschillen. Ook de afspraken over vervroegde aflossing zijn variabel. De gemaakte afspraken zullen altijd in de gepubliceerde Pitch en in de Overeenkomst Lening vermeld worden.

5. (Duurzame) Vastgoedlening

De Vastgoedlening is een annuïtaire lening, een aflossingsvrije lening of een combinatie hiervan. De betaling van de annuïteit en van de rente op het aflossingsvrije deel wordt gedaan in één vast Maandbedrag. Een eventuele restschuld (bij een aflossingsvrij leendeel) zal aan het einde van de looptijd in één keer worden betaald. Specifieke uitgangspunten van de lening worden altijd in de gepubliceerde Pitch en in de Overeenkomst Lening vermeld.