BMKB-C krediet

Het BMKB-C krediet kan worden ingezet bij de financieel gezonde bedrijven, die door de coronamaatregelen kampen met een liquiditeitstekort. Het krediet betreft een overbruggingslening, waarbij de overheid gedeeltelijk borg staat. Ons platform geaccrediteerd om BMKB-C kredieten te verstrekken en ondersteunen daarmee getroffen ondernemers.

Geschikt voor financiering van bijvoorbeeld:

✔ Borgstelling vanuit de overheid ✔ Gedegen zekerhedenpositie ✔ Looptijd maximaal 4 jaar

Uitgangspunten van het BMKB-C krediet

 • De doelgroep is in de kern gezonde MKB bedrijven in Nederland die als gevolg van corona een liquiditeitstekort hebben.
 • De omvang van het krediet is maximaal € 1.5 mln. per onderneming.
 • Het krediet is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 mln. of een balanstotaal tot € 43 mln. 
 • Er dient sprake te zijn van Fresh money oftewel nieuw geld voor de onderneming ten behoeve van een liquiditeitstekort als gevolg van corona.
 • Enkele sectoren waaronder vastgoedexploitatie, verzekerings- en financieringsbedrijf, publiek verzekerde zorg alsmede de land- en tuinbouw zijn helaas uitgesloten. 

Voorwaarden van het BMKB-C krediet

 • Ondernemer dient aantoonbaar al andere maatregelen te hebben getroffen, zoals het aanvragen van een tegemoetkoming in loonkosten (NOW) en/of uitstel van belastingbetalingen.
 • De BMKB regeling heeft geen solvabiliteitsnorm vastgesteld. 
 • Het BMKB-C krediet bedraagt maximaal 75% van de kredietverstrekking. 
 • Daarop is een 90% overheidsgarantie van toepassing. 
 • De eerste 12 maanden behoeft er niet te worden afgelost. 
 • Bij natuurlijke personen (voornamelijk de eenmanszaak en VOF) dient de ondernemer maximaal naar vermogen in te brengen.
 • Bij rechtspersonen (voornamelijk de BV) dient een ondernemer voldoende in te brengen naar bancaire normen en dient de natuurlijke persoon met een meerderheidsbelang altijd voor minimaal 10% van het krediet borg te staan.
 • De te betalen premie voor de BMKB C-regeling bedraagt 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen of 3% bij een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen. Deze kosten worden door HorecaAdviesBureau geïncasseerd en afgedragen aan de overheid. 

Welke bescheiden moet ik aanleveren?

BMKB-C krediet
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan
Liquiditeitsbegroting
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets)
Recent uittreksel Kamer van Koophandel
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)

Voor het businessplan kun je gebruik maken van een format. Je kunt de formats downloaden via deze pagina.

BMKB-C krediet aanvragen

Via onderstaande button kun je u een BMKB-C krediet aanvragen.

Voor vragen over investeringskansen kun je mailen naar [email protected]

Voor vragen over een financieringsaanvraag kun je mailen naar [email protected]