Annuïtaire lening

Weten waar u aan toe bent met vaste maandbedragen

Met een annuïtaire lening start je direct met aflossen. Maandelijks betaal je een vast bedrag, bestaande uit rente en aflossing. Zo weet je iedere maand precies waar je aan toe bent.

Geschikt voor financiering van bijvoorbeeld:

✔ Werkkapitaal ✔ Voorraden ✔ Onroerend goed ✔ Duurzaamheid ✔ Startkapitaal ✔ Overname  ✔ Verbouwing

Kenmerken van de annuïtaire lening

  • Voor zakelijke geldnemers en particuliere vastgoedbeleggers
  • Betaling maandelijkse annuïteit vanaf start looptijd
  • Vast maandbedrag
  • Leenbedrag: minimaal € 25.000,-
  • Risicoclassificaties 1 - 5/5s
  • Looptijd minimaal 6 tot maximaal 120 maanden

Voor wie?

Voor zakelijke kredietaanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Om jouw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende documenten nodig:

Zakelijk Vastgoedbelegger (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van jouw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van je en (indien van toepassing) jouw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Jouw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders  
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)  


*Voor het businessplan kun je gebruik maken van een format. Je kunt de formats downloaden via deze pagina.

Welke voorwaarden stellen wij?

  • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
  • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
  • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
  • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing*: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Geldnemer niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de Lening. Het is de Geldnemer wel toegestaan de Overeenkomst Lening tijdens de looptijd in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een bedrag gelijk aan 10 maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt, is de Geldnemer bij vervroegde gehele aflossing van de Lening een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het aantal resterende maanden van de looptijd van de Lening, maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de lening. Bij de berekening van dit bedrag wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen, geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

* Eventuele afwijkende afspraken worden in de pitch en de overeenkomst lening vastgelegd.

Annuïtaire lening aanvragen

Via onderstaande button kunt u een Annuïtaire lening aanvragen.

Voor vragen over investeringskansen kun je mailen naar [email protected]

Voor vragen over een financieringsaanvraag kun je mailen naar [email protected]