Betaalschema's

Je investeert in projecten van Investeerinhoreca.nl. Bij Mijn Investeerinhoreca.nl vindt je het betaalschema van jouw investeringen. Wil je weten hoe de betaalschema's in Mijn Investeerinhoreca.nl tot stand komen? Hieronder leggen we het uit.

Betaalschema Annuïteit

De aflossing en rentebetaling van een annuïtaire lening vindt plaats op basis van annuïteit. Dat betekent dat er naast maandelijkse rente ook maandelijks aflossing betaald wordt. Het bedrag dat je in projecten hebt geïnvesteerd, neemt daarmee in de loop van de tijd af. Wil je de effectieve rente berekenen, dan moet je dus rekening houden met de maandelijkse aflossing en met de succesfee die wij inhouden op de uitbetalingen. De effectieve rente die wij hanteren is de rente op jaarbasis, minus de succesfee, over het bedrag dat je hebt geïnvesteerd.

Stel dat je € 1.000,- investeert in een lening met een looptijd van 48 maanden en een rente van 8%. Het betaalschema ziet er dan als volgt uit:

Maand Je ontvangt Kosten Rente Aflossing Restant investering
1 € 21,62* € 2,67* € 6,43 € 17,85 € 982,15
2 € 21,62* € 2,67* € 6,32 € 17,96 € 964,19
3 € 21,62* € 2,67* € 6,20 € 18,08 € 946,11
4 t/m 12 € 24,28* € 0,00 € 6,09 (enz.) € 18,19 (enz.) € 927,92 (enz.)
13 € 21,62* € 2,67* € 5,01 € 19,28 € 758,80
14 t/m 24 € 24,28* € 0,00 € 4,88 (enz.) € 19,40 (enz.) € 739,40 (enz.)
25 € 21,62* € 2,67* € 3,46 € 20,82 € 517,59
26 t/m 36 € 24,28* € 0,00 € 3,33 (enz.) € 20,95 (enz.) € 496,63 (enz.)
37 € 21,62* € 2,67* € 1,80 € 22,48 € 257,07
38 t/m 48 € 24,28* € 0,00 € 1,65 (enz.) € 22,63 (enz.) € 234,44 (enz.)


* In de maanden 1 t/m 3 wordt de helft van de kosten verrekend met het te ontvangen maandbedrag (maandannuïteit), en de andere helft wordt verrekend met de eerste maandtermijn van elk opvolgend leenjaar. De kosten bedragen in dit voorbeeld 1,6% (0,4% * 4 jaar looptijd) over de investering (€ 16,- op een investering van € 1.000,-). Van de eerste helft hiervan ( € 8,-) wordt in de eerste drie maanden steeds 1/3 verrekend met het te ontvangen maandbedrag. In maanden 13, 25 en 37 wordt de andere helft verrekend. (€ 2,67 in de maanden 13, 25 en 37).

1) Indien je zelf via Excel een renteberekening wilt maken, houdt er dan rekening mee dat Excel onderscheid maakt tussen rente achteraf en vooraf (postnumerando - prenumerando). Wij hanteren een postnumerando systeem (rente achteraf).

2) Graag verwijzen we je naar de website Berekenhet.nl waar je zelf de rente kunt narekenen. Let op: wij werken met de effectieve rente.

3) Je berekent de te ontvangen rente dus niet door simpelweg, het voorbeeld volgend, 8% over de investering van € 1.000,- te berekenen en dat te delen door de looptijd. Je houdt dan namelijk geen rekening met de aflossing. Het op de website vermelde effectieve rentepercentage dat je te zien krijgt bij het doen van een investering, is het daadwerkelijke effectieve rentepercentage dat je over de looptijd ontvangt.

4) Je kunt de betaalschema's en het verloop van jouw investeringen in de projecten volgen via Mijn Betaalschema.

Waarom gebruiken wij een annuïteit en geen lineaire aflossing?

Een annuïteit heeft een aantal belangrijke voordelen:

1) Bij aanvang zijn de uitgaven van de aanvrager bij een annuïtaire lening voordeliger dan bij een lineaire lening. Dit is gunstig voor ondernemers die in een opstartfase zitten en dus belang hebben bij geringe uitgaven.

2) Het maandbedrag is altijd exact gelijk, maandelijkse uitgaven en opbrengsten zijn dus vooraf bekend. Dit is gunstig voor degene die geld leent en ook voor de investeerder die zijn cashflow nauwkeurig wil plannen.

3) Als investeerder ontvang je naast rente ook maandelijks een gedeeltelijke aflossing. Jouw investering zit dus niet geheel, gedurende de hele looptijd, vast in het project.

Betaalschema Aflossingsvrije lening

Bij een aflossingsvrije lening betaal je de succesfee vooraf. Elk kwartaal ontvang je rente, aan het einde van de looptijd ontvang je ook jouw investeringsbedrag terug.

Stel, je investeert € 1.000,- in een lening van 48 maanden en een rente van 8%. Je maakt jouw investering van €1.000,- plus succesfee (per jaar looptijd 0,4% van de inleg, dus 0,4% * 4 jaar) = € 1.016,- over.

Bij het berekenen van de rentebedragen houden we de effectieve rente aan, die rekening houdt met het feit dat in de loop van een jaar ook rente-op-rente-effecten plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat na een kwartaal de opgebouwde rente niet overeenkomt met een kwart van 8%.

Het betaalschema ziet er uit als volgt:

Maand Je ontvangt Kosten Rente Aflossing Restant investering
3 € 19,43 vooraf voldaan € 19,43 € 0 € 1.000,-
6 € 19,43 vooraf voldaan € 19,43 € 0 € 1.000,-
9 (enz.) € 19,43 vooraf voldaan € 19,43 € 0 € 1.000,-
48 € 1.019,43 vooraf voldaan € 19,43 € 1.000,- € 0,-