Flexlening

Sleutel aan uw maatwerk financiering

De Flexlening maakt het mogelijk om een combinatie te maken van een annuïtaire lening, aflossingsvrije lening en de groeilening. Maatwerk financiering, afgestemd op uw situatie en wensen.

Voorfinanciering voorraden  Werkkapitaal  Overbruggingsfinanciering 
Projectontwikkeling

maatwerk-financiering-crowdfunding

Kenmerken van de flexlening

  • Voor zakelijke projecteigenaren en particuliere vastgoedbeleggers.
  • Combinatie mogelijk van annuïtaire en aflossingsvrije lening.
  • Risicoclassificaties: 1 - 5/5s.
  • Leenbedrag vanaf € 50.000,-.
  • Looptijd minimaal 6 - maximaal 120 maanden.

Voordelen

  • Voor de projecteigenaar: maatwerk mogelijk gebaseerd op uw financieringsbehoefte en betaalcapaciteit gedurende de looptijd van de lening.
  • Voor de investeerder: uw doorloopfee Investeerder wordt gespreid over de looptijd ingehouden.

Voor wie?

Voor zakelijke aanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, vragen wij om de volgende documenten:

Zakelijk Vastgoedbelegger (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan en organogram Een uitgewerkt businessplan met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Uw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders Bankafschrift incl. naam en IBAN-nummer
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)  
Bankafschrift incl. bedrijfsnaam en IBAN-nummer  


Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Projecteigenaar niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Het is de Projecteigenaar wel toegestaan de Lening in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een compensatierente gelijk aan 12 maanden rente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Hiervan komt 10 maanden ten gunste van de investeerders en 2 maanden ten gunste van Geldvoorelkaar.nl.

Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt is de Projecteigenaar bij vervroegde gehele aflossing een compensatierente* aan de investeerders verschuldigd, gelijk aan het aantal resterende maanden van de looptijd maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Projecteigenaar is daarnaast aanvullend altijd een bijbetaling van 2 maal de maandrente verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl.

Geldvoorelkaar.nl brengt voor vervroegde aflossing administratiekosten in rekening bij de Projecteigenaar. Het tarief van de administratiekosten staat vermeld op het Tarievenblad Projecteigenaar.

*Bij de berekening wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

Flexlening aanvragen

Via onderstaande button kunt u een flexlening aanvragen.

Verantwoord-financieren-crowdfunding
Verantwoorde financiering

Geldvoorelkaar.nl draagt het keurmerk Erkend MKB Financier. Wij helpen ondernemers en vastgoedbeleggers aan passende en verantwoorde financiering. Laat uw ambitie ondersteunen door de kracht van de crowd!