Annuïtaire lening

Weten waar u aan toe bent met vaste maandbedragen

Met een annuïtaire lening start u direct met aflossen. Maandelijks betaalt u een vast bedrag, bestaande uit rente en aflossing. Zo weet u iedere maand precies waar u aan toe bent.

✔ Werkkapitaal ✔ Voorraden ✔ Onroerend goed ✔ Duurzaamheid ✔ Startkapitaal

Kenmerken van de annuïtaire lening

  • Voor zakelijke projecteigenarens en particuliere vastgoedbeleggers
  • Betaling maandelijkse annuïteit vanaf start looptijd
  • Vast maandbedrag
  • Leenbedrag: minimaal € 50.000,-
  • Risicoclassificaties 1 - 5/5s
  • Looptijd minimaal 6 tot maximaal 120 maanden

Voor wie?

Voor zakelijke kredietaanvragers en particuliere vastgoedbeleggers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. Bedrijven dienen ingeschreven te zijn in de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Welke bescheiden hebben wij nodig?

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, hebben wij de volgende documenten nodig:

Zakelijk Vastgoedbelegger (particulier)
Businessplan* met een financierings- en investeringsplan en organogram Een uitgewerkt businessplan* met een overzicht van uw vastgoedportefeuille en huurovereenkomsten
Kopie geldig identiteitsbewijs van ondernemers, bestuurders of gemachtigden Kopie van een geldig identiteitsbewijs van u en (indien van toepassing) uw partner
Privé adressen van ondernemers/bestuurders (voor BKR-toets) Recente IB-aangifte
Recent uittreksel Kamer van Koophandel Uw privé adres (voor BKR-toets)
Recente aangifte IB van alle ondernemers/bestuurders Bankafschrift incl. naam en IBAN-nummer
Recente jaarverslagen (afgelopen 3 jaar)  
Bankafschrift incl. bedrijfsnaam en IBAN-nummer  


*Voor het businessplan kunt u gebruik maken van een format. U kunt de formats downloaden via deze pagina.

Welke voorwaarden stellen wij?

  • BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
  • Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
  • Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
  • Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing

Standaardbepaling voor vervroegde aflossing: Tijdens de looptijd van de Overeenkomst Lening is het de Projecteigenaar niet toegestaan gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Het is de Projecteigenaar wel toegestaan de Lening in één keer in zijn geheel vervroegd af te lossen met bijbetaling van een compensatierente gelijk aan 12 maanden rente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Hiervan komt 10 maanden ten gunste van de investeerders en 2 maanden ten gunste van Geldvoorelkaar.nl.

Indien de resterende looptijd van de Lening minder dan 10 maanden bedraagt is de Projecteigenaar bij vervroegde gehele aflossing een compensatierente* aan de investeerders verschuldigd, gelijk aan het aantal resterende maanden van de looptijd maal de Maandrente over het op dat moment nog niet afgeloste deel van de Lening. Projecteigenaar is daarnaast aanvullend altijd een bijbetaling van 2 maal de maandrente verschuldigd aan Geldvoorelkaar.nl.

Geldvoorelkaar.nl brengt voor vervroegde aflossing administratiekosten in rekening bij de Projecteigenaar. Het tarief van de administratiekosten staat vermeld op het Tarievenblad Projecteigenaar.

*Bij de berekening wordt het aantal resterende maanden van de Lening naar beneden afgerond (als voorbeeld: een resterende looptijd van 4 maanden en 15 dagen geldt bij de berekening van het verschuldigde bedrag als een looptijd van 4 maanden).

Verantwoord-financieren-crowdfunding
Verantwoorde financiering

Geldvoorelkaar.nl draagt het keurmerk Erkend MKB Financier. Wij helpen ondernemers en vastgoedbeleggers aan passende en verantwoorde financiering. Laat uw ambitie ondersteunen door de kracht van de crowd!